Resa till Island

04.07.2017 klo 16:15
ETT KORT SAMMANDRAG AV MINA IAKTTAGELSER UNDER MIN RESA TILL ISLAND 18-25.5.2017

EKONOMI
Kursen för Islands krona har stigit märkbart under de senaste åren, vilket märks i turistens plånbok. Islands parlament är också bekymrad över den nuvarande utvecklingen och dess verkningar på landets industri. I gatubilden märker man utvecklingen som en väldig byggnads boom, nya byggnadsinvesteringar försvårar till och med trafiken mycket i Reykjaviks centrum.
Islänningarnas levnadsstandard är hög, men å andra sidan har mången islänning två ja rentav tre arbeten.
Ökningen av inflyttad arbetskraft är betydande, fenomenet är likadant som i det övriga norden. Den inflyttade arbetskraften förekommer främst inom transport-, städnings-, byggnads- och servicesektorerna.
KULTUR
En ny landvinning är matkulturen, Island och framför allt Reykjavik är berömt för sina topprestauranger. Detta har ökat veckoslutens matturism i hög grad bl.a. från Norge. Senaste tillskottet är Jamie Olivers  restaurang i Reykjaviks centrum, som öppnade i början av juni.
Inom den övriga kulturen bjuder musiken på mycket. Speciellt efter det det nya musikhuset Harpan öppnade, har musikutbudet ökat och utvidgats.
Jag besökte själv konserten Pearls of Icelandic Songs, där mezzosopranen Sigridur Osk Kristjansdottir och baritonen Agust Olafsson (som har studerat vid Sibeliusakademin under Jorma Hynninen och Sauli Tiilikainen) uppträdde. Jorma Hynninens inflytande på den sistnämndes tolkning var uppenbar. Pianist var Hrönn Prainsdottir. Texterna baserade sig på Halldor Laxness författarskap.
TURISM
Turismen har varit ledande inom nåringslivet redan en längre tid och man talade redan om att införa restriktioner. Den här gången såg jag inga stora turistströmmar och min isländska väninna var av samma åsikt. Då vi övernattade på ett hotell vid Laugarvattnet berättade också ägaren om bortfallet av turister då heminkvarteringarna erövrat marknaden och övernattningarna på de traditionella platserna rejält sjunkit. För övrigt har den isländska kronans starka kursutveckling påverkat turistmängden.

Å andra sidan har turismens natur förändrats, husbilarnas antal hade ökat rekordartat och cyklister sågs otroligt mycket. Jag tror också att allslags extremturismen har behållit sin popularitet.
Min bedömning är gjord mot observationer från senaste år.

Tuula Öhman

 

Karis-Karjaa etusivu