Vänster spalt

Karjaanseudun Pohjola-Norden

Pohjola-Norden i Karis med omnejd

Föreningen Pohjola-Norden i Karis med omnejd-Karjaanseudun Pohjola-Norden r.f. grundades 1946. Föreningen Införd i föreningsregistret 1948.
Nuvarande verksamhetsområde är de delar av Raseborg som tidigare var de självständiga kommunerna Karis och Pojo.
Även Ingå hör till föreningens primära område. Pohjola-Nordens viktigaste uppgift är att främja nordiskt samarbete och att i Finland öka kännedomen om det övriga Norden. Förbundet grundades 1924 och är den enda förening vars ändamål är att främja nordiskt samarbete.

 

 Pohjola-Norden Karis-Karjaa

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter
Hallitus/Styrelse 2020-2021

Puheenjohtaja/Ordförande

Fjalar Kjellberg
040 7207551
fjalle.kjellberg (at) gmail.com


Varapuheenjohtaja/Viceordförande 

Mia Lindström

Sihteeri/Sekreterare

Svante Lindholm

040 9641721 

qvantus04@gmail.com


Hallituksen jäsenet/Styrelsemedlemmar

Katja Långvik
Börje Mattsson

Fredrika Åkerö

 

Varajäsenet/Ersättare:
Marianne Rehnman
Karin Svahnström
 

Rahastonhoitaja/Kassör
Annika Pråhl
(ei hallituksessa/utanför styrelsen)

050 5666474

anice.prahl@gmail.com

 

Pallaksen Pohjola-Norden på Pallas Filmfestival

Filmfestival 2018, Veljet ja siskot - Bröder och systrar. Mielenkiintoisia elokuvia - Intresantta filmer.

Film Festival Karis-Karjaa

Pallaksen POHJOLA-NORDEN på Pallas. 10.-11.11.2017

Resa till Island

ETT KORT SAMMANDRAG AV MINA IAKTTAGELSER UNDER MIN RESA TILL ISLAND 18-25.5.2017