Vänster spalt

Karjaanseudun Pohjola-Norden

Pohjola-Norden i Karis med omnejd

Föreningen Pohjola-Norden i Karis med omnejd-Karjaanseudun Pohjola-Norden r.f. grundades 1946.
Nuvarande verksamhetsområde är de delar av Raseborg som tidigare... var de självständiga kommunerna Karis och Pojo.
Även Ingå hör till föreningens primära område. Pohjola-Nordens viktigaste uppgift är att främja nordiskt samarbete och att i Finland öka kännedomen om det övriga Norden. Förbundet grundades 1924 och är den enda förening vars ändamål är att främja nordiskt samarbete.

 

 Pohjola-Norden Karis-Karjaa

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

Puheenjohtaja/Ordförande

Antsu Vuorinen
050 5459138
antsu (at) soniccontrol.biz

Varapuheenjohtaja/Viceordförande
Fjalar Kjellberg
040 7207551
fjalle.kjellberg (at) gmail.com

Sihteeri/Sekreterare

Kim Björklund

Hallituksen jäsenet/Styrelsemedlemmar
Hannele Larinen
Riitta Rossi
Päivi Vuorinen
Tuula Öhman
Karin Svahnström
Börje Mattsson

Varajäsenet/Ersättare:
Svante Lindholm
Pamela Andersson
Eva Comét
Marianne Rehnman

Rahastonhoitaja/Kassör
Emilia Gädda & Annika Pråhl
(ei hallituksessa/utanför styrelsen)
emilia.gadda (at) stockmann.com

66030_t.jpg

Pallaksen Pohjola-Norden på Pallas Filmfestival

Filmfestival 2018, Veljet ja siskot - Bröder och systrar. Mielenkiintoisia elokuvia - Intresantta filmer.
60777_t.jpg

Film Festival Karis-Karjaa

Pallaksen POHJOLA-NORDEN på Pallas. 10.-11.11.2017
59228_t.jpg

Resa till Island

ETT KORT SAMMANDRAG AV MINA IAKTTAGELSER UNDER MIN RESA TILL ISLAND 18-25.5.2017